mc header

Script: Change History van anderen controleren

Ken je dat gevoel? Dat je je campagnes checkt en opeens is alles veranderd? !#$@$@#$!
Marc
c3843f5b-3066-4fa3-80e5-a7e100faf355

Niets is irritanter dan wanneer je binnen je Google Ads account ziet dat iemand anders wijzigingen heeft aangebracht in je campagnes. Of nog erger: de aanbevelingen van Google heeft doorgevoerd. Daarvoor heb ik dit script gemaakt met behulp van mijn goede vriend ChatGPT.

Inhoud

Wijzigingen door Google / Andere Gebruikers

Nooit meer onopgemerkte wijzigingen. Je ontvangt meteen een mailtje (of eens per 24h, wat jij wilt) met de wijzigingen die zijn gedaan en in welk account. Dit werkt op MCC-niveau. Dus je hoeft ook niet al je accounts bij langs om dit script te implementeren. 

Dit is hoe het werkt.

 1. Ga naar je MCC-account en klik bij Tools & Instellingen op Scripts.
 2. Maak een nieuw script aan.
 3. Plak onderstaande code.
 4. Verander de “xxx” en “xx” velden in het script. Vergeet ook niet zelf een nieuwe Spreadsheets aan te maken en de URL te plakken in het script.
 5. Happy scripting!
/**
*
* MCC Level Change History Alerts
*
* This script checks the change history of all accounts under a Google Ads MCC, 
* and sends an alert via email if a change is made by a user not in the 'recognized' users list.
*
*/

// CHANGE SETTINGS HERE
var SPREADSHEET_URL = "xxx"; // Fill in your Spreadsheet URL Here
var EMAIL_ADDRESSES = "xxx"; // Your primary e-mail address you are using for making changes in accounts
var IGNORE_USERS = ['xx', 'xx', 'xx']; // Can be filled to ignore users, for instance Channable, or another script

var SEND_EMAIL = true;
var EMAIL_SUBJECT = "[GAds Script] - WARNING - Change by person outside of organisation";
var PERIOD = "YESTERDAY";

var EMAIL_BODY = 
  "\n"+
  "***\n"+
  "\n"+
  "This script checks changes in the 'Change history':\n"+
  "\n"+
  "For all changes during "+PERIOD+" \n"+
  "  check if there is a change being made by users other than "+IGNORE_USERS+" \n"+
  "  if so, alerts are logged in Google Sheet: "+SPREADSHEET_URL+" \n"+
  "\n"+
  "If there is an alert an email is sent to:\n"+ EMAIL_ADDRESSES +"\n";

function processAccounts() {
 var accountSelector = AdsManagerApp.accounts();
 var accountIterator = accountSelector.get();
 
 while (accountIterator.hasNext()) {
  var account = accountIterator.next();
  AdsManagerApp.select(account);
  main();
 }
}

function main() { 
 Logger.log("Processing account: "+AdsApp.currentAccount().getName());
 var changeAlerts = getChangeAlerts();

 if (changeAlerts.length > 0) {
  reportResults(changeAlerts);
  sendEmail(changeAlerts.length);
 } else {
  Logger.log("Could not find any changes in change history that were made by users other than "+IGNORE_USERS+" \n");
  logNoChanges();
 }
}

function logNoChanges() {
 var spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(SPREADSHEET_URL);
 var sheet = spreadsheet.getActiveSheet();
 var today = new Date();
 sheet.appendRow([Utilities.formatDate(today, AdsApp.currentAccount().getTimeZone(), "yyyy-MM-dd"), "No changes made by others"]);
}

function getChangeAlerts() {
 var accountName = AdsApp.currentAccount().getName();
 var changes = [];
 var query = "SELECT " + 
       "campaign.name, " +
       "ad_group.name, " +
       "change_event.change_date_time, " +
       "change_event.change_resource_type, " +
       "change_event.changed_fields, " +
       "change_event.client_type, " +
       "change_event.feed, " +
       "change_event.feed_item, " +
       "change_event.new_resource, " +
       "change_event.old_resource, " +
       "change_event.resource_change_operation, " +
       "change_event.resource_name, " +
       "change_event.user_email " +
       "FROM change_event " +
       "WHERE change_event.change_date_time DURING "+PERIOD+" " + 
       "AND change_event.user_email NOT IN ('"+IGNORE_USERS.join("', '")+"') "+
       "ORDER BY change_event.change_date_time DESC "+ 
       "LIMIT 9999 ";

 var result = AdsApp.search(query);
 
 while (result.hasNext()) {
  var row = result.next();
  var campaignName = "";
  var adGroupName = "";
  try {
   campaignName = row.campaign.name;
   adGroupName = row.adGroup.name;
  } catch(e) {
  }
  
  try {  
   var change = [
    row.changeEvent.changeDateTime,
    accountName,
    row.changeEvent.userEmail,
    row.changeEvent.clientType,
    campaignName,
    adGroupName,
    row.changeEvent.changeResourceType,
    row.changeEvent.changedFields,
    row.changeEvent.feed,
    row.changeEvent.feedItem,
    row.changeEvent.newResource,
    row.changeEvent.oldResource,
    row.changeEvent.resourceChangeOperation
   ];
   changes.push(change);
   
  } catch(e) {
   Logger.log("Issue with parsing results from search API: "+e);
  }
 }
 return changes;
}

function reportResults(changes) {
 var sheet = prepareOutputSheet();
 addOutputToSheet(changes, sheet); 
}

function prepareOutputSheet() {
 var spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(SPREADSHEET_URL);
 var sheet = spreadsheet.getActiveSheet();
 var numberOfRows = sheet.getLastRow();
 
 if (numberOfRows == 0) {
  addHeaderToOutputSheet(sheet);
 }
 return sheet;
}

function addHeaderToOutputSheet(sheet) {
 var header = [
  "date",
  "account", 
  "user",
  "clientType", 
  "campaignName",
  "adGroupName",
  "changeResourceType",
  "changedFields",
  "feed",
  "feedItem",
  "newResource",
  "oldResource",
  "resourceChangeOperation"
 ];
 sheet.appendRow(header);
}

function addOutputToSheet(output, sheet) {
 var numberOfRows = sheet.getLastRow();
 sheet.insertRowsBefore(2, output.length);
 var startRow = 2;
 var range = sheet.getRange(startRow, 1, output.length, output[0].length);
 range.setValues(output); 
 Logger.log("\nNumber of rows added to output sheet: "+output.length+"\n\n");
}

function sendEmail(numberOfalerts) {
 var accountName = AdsApp.currentAccount().getName();
 if (SEND_EMAIL) {
  var emailBody = 
    "Number of changes: " + numberOfalerts + "\n" + 
    "See details: "+ SPREADSHEET_URL+ "\n" + EMAIL_BODY;
  MailApp.sendEmail(EMAIL_ADDRESSES, EMAIL_SUBJECT+" | "+accountName, emailBody);
  Logger.log("Sending alert mail");
 } 
}

function alert(string) {
 Logger.log("### "+string);
}

// Run processAccounts function to execute the script across all accounts managed by the MCC
processAccounts();Ontdek Hoe Jij Meer Gedaan Krijgt. Ontvang De Teaser Van Mijn Boek Nu >> Klik!